از باتری نانویی در یک ابزار قابل پوشیدن استفاده شد

از باتری نانویی در یک ابزار قابل پوشیدن استفاده شد

سیلا نانوتکنولوژیز (Sila Nanotechnologies) یکی از شرکت‌های تولیدکننده نسل جدید مواد مورد استفاده در باتری است. این شرکت از این باتری حاوی نانوذرات متخلخل در یک ابزار پوشیدنی به نام Whoop 4.0 استفاده کرد، که نقطه عطفی در فعالیت‌های یک دهه‌ای این شرکت است.

450