نانوذرات به عنوان ردیاب هوشمند در چاه‌های «زمین‌گرمایی» استفاده شدند

نانوذرات به عنوان ردیاب هوشمند در چاه‌های «زمین‌گرمایی» استفاده شدند

انرژی زمین گرمایی به انرژی حرارتی موجود در زیر پوسته زمین گفته می‌شود که یکی از منابع انرژی‌های تجدید پذیر است. به تازگی در یکی از پروژه زمین گرمایی تگزاس از نانوذرات به عنوان ردیاب‌های هوشمند استفاده شده است.

256