مستربچ‌های نانویی به سبک ‌شدن توربین‌های بادی کمک می‌کند

مستربچ‌های نانویی به سبک ‌شدن توربین‌های بادی کمک می‌کند

یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه پلیمری، با استفاده از فناوری ‌نانو مستربچ‌هایی ارائه کرده که می‌توان از آن برای سبک‌تر و کارامدتر کردن محصولات پلیمری استفاده کرد. یکی از کاربردهای این مستربچ‌ها، تولید پره‌های توربین‌ها بادی است.

829