همکاری صنعت با مرکز تحقیقاتی برای رفع گلوگاه تجاری‌سازی

همکاری صنعت با مرکز تحقیقاتی برای رفع گلوگاه تجاری‌سازی

یکی از شرکت‌های تولیدکننده DNA سنتزی، با همکاری مرکز ایمک قصد دارد تا فناوری تولید انبوه DNA مصنوعی را توسعه دهد. برای این کار آن‌ها به دنبال تجاری‌سازی پلتفورمی هستند که در آن می‌توان با دقت بالا DNA را سنتز کرد. ساخت تراشه‌ای مبتنی بر فناوری MEMS یکی از کارهایی است که توسط این دو مرکز برای مقیاس‌پذیر کردن تولید DNA مصنوعی باید انجام شود.

815