همکاری صنعت و دانشگاه برای تولید ارزان پراکسید هیدروژن با فناوری ‌نانو

همکاری صنعت و دانشگاه برای تولید ارزان پراکسید هیدروژن با فناوری ‌نانو

شرکت فب‌تودی در قالب پروژه‌ای که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده به دنبال تولید پراکسید هیدروژن به روشی ارزان و کارا است و در این مسیر قرار است از الکترودهای کاغذی حاوی گرافن استفاده شود.

82