افزایش دوام قالب‌های تولید کرکره آلومینیومی با بهره‌گیری از نانوپوشش‌های ضدسایش و خودروانکار

افزایش دوام قالب‌های تولید کرکره آلومینیومی با بهره‌گیری از نانوپوشش‌های ضدسایش و خودروانکار

به گفته مدیرعامل شرکت فناوران سخت‌آرا، بهبود مقاومت به سایش ایجاد شده بر قالب‌های اکستروژن برای تولید کرکره آلومینیومی با استفاده از نانوپوشش‌های سخت و فوق سخت تولید این شرکت، باعث افزایش میزان تولیدات شرکت‌های تولیدکننده و استقبال آن‌ها شده است.

853
افزایش ۲ برابری عمر توربین‌های طراحی شده در داخل کشور با نانوپوشش‌

افزایش ۲ برابری عمر توربین‌های طراحی شده در داخل کشور با نانوپوشش‌

شرکت فناوران سخت آرا موفق به پوشش‌دهی سطح پره‌های توربین چند شرکت داخلی شده است که با این کار عمر پره‌های توربین ۲ برابر افزایش یافته است. این پوشش‌دهی با دستگاه PVD انجام شده است.

1979