معرفی فرصت‌های صنعتی نانو در نشست ترویجی شهرک صنعتی علویجه

معرفی فرصت‌های صنعتی نانو در نشست ترویجی شهرک صنعتی علویجه

یازدهمین نشست صنعتی معرفی فرصت‌ها و کاربردهای فناوری نانو در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰-۱۲ در شهرک صنعتی علویجه اصفهان، باهمکاری شرکت فناوری‌های پیشرفته آسیا کارگزار ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و فن بازار استان اصفهان، برگزار شد.

108
کاشان، میزبان چهارمین نشست هفتگی صنعتی معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

کاشان، میزبان چهارمین نشست هفتگی صنعتی معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

  در ادامه برگزاری سلسله نشست‌­های صنعتی معرفی فرصت­‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری  بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و فن بازار استان اصفهان در حال اجرا است، در هفته چهارم از اجرای این برنامه، در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی راوند کاشان و شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان با کاربردها و فرصت‌های صنعتی فناوری نانو آشنا شدند.

608