کره‌جنوبی به دنبال تولید هیدروژن سبز و گرافن از گاز طبیعی است

کره‌جنوبی به دنبال تولید هیدروژن سبز و گرافن از گاز طبیعی است

شرکت فناوری سیستم نوآورانه (ISTE)، مستقر در جنوب کره‌جنوبی، توافق‌نامه‌ای با شرکت بریتانیایی لویدیان (Levidian) امضا کرده است. هدف از این توافق‌نامه راه‌اندازی کارخانه‌ای برای تولید هیدروژن فیروزه‌ای و گرافن است. هیدروژن فیروزه‌ای از فرآیندی به نام پیرولیز متان برای تولید هیدروژن و کربن جامد استفاده می‌کند.

187