افزایش ۸۰ درصدی خدمات آزمایشگاهی در حوزه میکروسیالی و لایه‌نشانی

افزایش ۸۰ درصدی خدمات آزمایشگاهی در حوزه میکروسیالی و لایه‌نشانی

شرکت فنون ریزتراشه میزان یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه فناوری‌نانو در سال جاری است. این شرکت خدمات طراحی و ساخت میکروسیالی، خدمات لایه‌نشانی اسپاترینگ (طلا، نقره، پلاتین، کروم، تیتانیوم)، خدمات لیتوگرافی با فوتورزیست مثبت و منفی و لیزر فایبر را به متقاضیان ارائه می‌دهد. این شرکت در یک سال گذشته افزایش ۸۰ درصدی را در ارائه خدمات آزمایشگاهی تجربه کرده است.

1220