استفاده ‌از گرافن برای تقویت قطعات فضای داخلی خودروهای فیات‌کرایسلر

استفاده ‌از گرافن برای تقویت قطعات فضای داخلی خودروهای فیات‌کرایسلر

یک شرکت کانادایی که تامین‌کننده قطعات مورداستفاده در فضای داخلی خودروهای فیات کرایسلر است، در حال استفاده از گرافن برای ارتقای کیفی این قطعات است. این شرکت به‌دنبال افزایش دوام قطعات در برابر گرما و سرمای شدید با کمک گرافن است.

1319