تاسیس شرکتی برای توسعه تجاری سامانه‌های میکروسیالی

تاسیس شرکتی برای توسعه تجاری سامانه‌های میکروسیالی

یکی از محققان ویرجینیا تک با راه‌اندازی شرکت فیز به دنبال تجاری‌سازی دستاوردهای خود در حوزه میکروسیالی است. پلتفرم چاپ سه‌بعدی فیز به محققان و احتمالاً صنعت این امکان را می‌دهد که به سرعت در عرض چند ساعت ادوات میکروسیال را طراحی و ایجاد کنند.

869