ادغام دو شرکت برای توسعه فناوری رهایش عصاره گیاه با نانوذرات

ادغام دو شرکت برای توسعه فناوری رهایش عصاره گیاه با نانوذرات

شرکت ام‌سی‌تی‌سی با خرید و ادغام شرکت للانتوس، از فناوری این شرکت برای توسعه محصولات خود استفاده می‌کند. ام‌سی‌تی‌سی به دنبال رهایش عصاره گیاه شاهدانه با استفاده از نانوذرات در محصولات نوشیدنی است.

807