تولید ماسک گرافنی برای دفع میکرواورگانیسم‌های بیماری‌زا

تولید ماسک گرافنی برای دفع میکرواورگانیسم‌های بیماری‌زا

شرکت لیکس اپلیکیشنز (LIGC Applications) تولید انبوه ماسک حاوی گرافن را به زودی آغاز می‌کند. این ماسک به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند ذرات و میکرواورگانیسم‌ها را با استفاده از اعمال جریان الکتریکی و شوک، دفع کند.

841