عرضه پوشش سوپرآبگریز پلی یورتانی برای صنعت شیلات، انرژی، ساختمان

عرضه پوشش سوپرآبگریز پلی یورتانی برای صنعت شیلات، انرژی، ساختمان

شرکت مارال پوشش نانو، پوشش سوپرآبگریز پلی یورتانی برای استفاده در صنایع مختلف نظیر نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله، صنایع مربوط به برق و آب، شیلات، دامداری و گلخانه ارائه می‌دهد.

769