عرضه تجهیزات تهویه مطبوع که با فناوری‌نانو در برابر خوردگی تقویت شده است

عرضه تجهیزات تهویه مطبوع که با فناوری‌نانو در برابر خوردگی تقویت شده است

یکی از شرکت‌های چینی فعال در حوزه تولید تجهیزات تهویه مطبوع، از پوشش گرافنی برای افزایش دوام این دستگاه‌ها در برابر شرایط خوردگی شدید نظیر رطوبت بالا استفاده کرده است.

217