محصول نانویی برای افزایش کارایی استخراج نفت و گاز از مخازن

محصول نانویی برای افزایش کارایی استخراج نفت و گاز از مخازن

استفاده از محصول نانواکتیو (nanoActiv) در مخازن مختلف موجب افزایش کارایی استخراج نفت و گاز شده است. این افزودنی حاوی نانوذرات بوده و از آن برای بهبود کارایی استخراج نفت از مخازن استفاده می‌شود. نیسان کمیکال پیش از این پتنت مربوط به این فناوری را به ثبت رسانده است.

769