افزایش عمر کمپرسور توربین رولزرویس با پوشش نانومتری در داخل کشور

افزایش عمر کمپرسور توربین رولزرویس با پوشش نانومتری در داخل کشور

شرکت مهندسی بدر سیستم موفق شده با استفاده از پوشش‌های چند لایه نانومتری عمر کمپرسور توربین رولزرویس را افزایش دهد. با این کار هزینه تعمیر و نگهداری این کمپرسورها کاهش قابل توجهی می یابد.

1761