بهره‌برداری از خطوط تولید هیدروکربن‌های نفتی در قزوین به کمک نانوکاتالیست‌های پیشرفته ایرانی

بهره‌برداری از خطوط تولید هیدروکربن‌های نفتی در قزوین به کمک نانوکاتالیست‌های پیشرفته ایرانی

با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس ‌جمهور، از خطوط تولید هیدروکربن‌های نفتی با استفاده از نانوکاتالیست‌های پیشرفته در شهرک صنعتی لیا جدید استان قزوین رونمایی شد.

167