سفارش ساخت دستگاهی برای از بین بردن تومور با کمک نانومیله طلا

سفارش ساخت دستگاهی برای از بین بردن تومور با کمک نانومیله طلا

شرکت سونا نانوتک از شرکت مینترونیکس مدیکال خواسته است تا دستگاه مادون قرمز ویژه‌ای را بسازد تا بتوان از آن برای درمان سرطان استفاده کرد. قرار است این دستگاه برای تابش نور مادون قرمز به نانومیله‌های طلا و گرم کردن تومور سرطانی استفاده شود.

282