نجات جان انسان‌ها در بیمارستان‌های صحرایی با دستگاه اشعه‌ایکس کوچک شده

نجات جان انسان‌ها در بیمارستان‌های صحرایی با دستگاه اشعه‌ایکس کوچک شده

شرکت استرالیایی میکروایکس (Micro-X) در آدلاید می‌تواند با دوربین جدید اشعه ایکس به نام آرگوس (Argus IED) به تکنسین‌های خنثی‌سازی بمب اجازه ‌دهد تا از راه دور بسته‌های مشکوک را با وضوح بیشتر از همیشه تصویربرداری کنند. این فناوری را می‌توان در قالب دستگاه اشعه ایکس کوچک برای نجات جان افراد در بیمارستان‌های صحرایی نیز استفاده کرد.

462