آند سیلیکونی حاوی نانولوله‌کربنی برای باتری‌ خودرو تجاری‌سازی می‌شود

آند سیلیکونی حاوی نانولوله‌کربنی برای باتری‌ خودرو تجاری‌سازی می‌شود

شرکت نئو باتری متریالز که پیش از این نوعی آند سیلیکونی حاوی نانولوله‌کربنی را توسعه داده بود، قصد دارد تا با همکاری شرکت نانوریال تکنولوژیز این باتری‌ها را تجاری‌سازی کند.

206