استفاده از پارچه‌های ضدامواج در منسوجات ورزشی، لباس نوزاد، شکم‌بند بارداری

استفاده از پارچه‌های ضدامواج در منسوجات ورزشی، لباس نوزاد، شکم‌بند بارداری

به گفته لاله ملک‌نیا، مدیرعامل شرکت نانوماد پارس در حال حاضر از پارچه‌های ضدامواج نانویی این شرکت در حوزه‌های مختلف نظیر لباس‌های ورزشی، البسه نوزاد و شکم‌بند‌های بارداری استفاده می‌شود.

1472