توسعه نانودارویی که خون را برای مقابله با سرطان تمیز می‌کند

توسعه نانودارویی که خون را برای مقابله با سرطان تمیز می‌کند

شرکت نانونوتیکس (NaNotics) در یک همکاری مشترک با مرکز تحقیقاتی کلینیک مایو، قصد دارد یک نانوذره جدید را برای استفاده در درمان سرطان ایجاد و ارزیابی کند. این نانوذره نوعی پروتئین محلول در خون را جمع‌آوری می‌کند که روی رشد و توسعه سلول‌های سرطانی تاثیر دارد.

844