استفاده از اسپری ضدویروسی با دوام یک‌ساله در فرودگاه

استفاده از اسپری ضدویروسی با دوام یک‌ساله در فرودگاه

شرکت فنلاندی نانوکسی (Nanoksi) از محصول نانویی خود برای ضدعفونی کردن فرودگاه بین‌المللی دبی و فضاهای مربوط به هواپیمایی امارات استفاده کرده است. این محصول می‌تواند تا یک سال خواص ضدویروسی را روی سطوح حفظ کند.

908
موفقیت تجاری‌ نانوپوشش ضدکرونای فنلاندی

موفقیت تجاری‌ نانوپوشش ضدکرونای فنلاندی

یک شرکت فنلاندی، نانوپوشش ضدکرونایی تولید کرده که با استفاده از خاصیت فتوکاتالیستی می‌تواند عوامل خطرناک را از روی سطح حذف کند. این فناوری در کشورهای مختلف اروپایی با موفقیت نصب و استفاده شده ‌است.

366