تراشه‌ای که نشانگرهای بیماری را به سرعت تشخیص می‌دهد

تراشه‌ای که نشانگرهای بیماری را به سرعت تشخیص می‌دهد

یکی از شرکت‌های نوپای فعال در بخش توسعه تراشه‌هایی با قابلیت حسگری، تراشه ای حساس و کارا با قابلیت تشخیص بیماری ساخته است. این شرکت به دنبال استفاده از این تراشه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است.

688