عرضه نانوکودهایی که هم به کشاورزی کمک می‌کند و هم به محیط‌زیست!

عرضه نانوکودهایی که هم به کشاورزی کمک می‌کند و هم به محیط‌زیست!

شرکت نانو ییلد با استفاده از نانوذرات، کودها را با کارایی بیشتری به ریشه گیاهان می‌رساند، این کار علاوه بر کاهش مصرف کود، میزان اثرات مخرب زیست‌محیطی کودها را نیز کاهش داده است.

146