غشاء تصفیه آب حاوی اکسیدگرافن گواهینامه WaterMark گرفت

غشاء تصفیه آب حاوی اکسیدگرافن گواهینامه WaterMark گرفت

شرکت استرالیایی نمتیکیو ( NematiQ ) اعلام کرد که پس از بیش از یک دهه کار روی محصول غشاء اکسیدگرافن خود موفق به دریافت گواهینامه WaterMark شده است. دریافت این گواهینامه موقعیت این محصول را در بازار به عنوان یک محصول ایمن برای تصفیه آب تثبیت می‌کند.

83