قراردادی برای استفاده از گرافن در ساخت زره‌های ضدگلوله

قراردادی برای استفاده از گرافن در ساخت زره‌های ضدگلوله

نووا گرافن (Nova Graphene) برای توسعه زره‌های بالستیک با چاپ سه‌بعدی قرارداد تجاری امضا کرد. این قرارداد با وزارت دفاع ملی کانادا منعقد شده که یک قرارداد ۲۰ ماهه بوده و هدف آن توسعه زره‌های بالستیک سبک وزن برای محافظت شخصی با استفاده از افزودنی است.

433