شرکت نوپای نانویی ۱۰ میلیون یورو سرمایه جذب کرد/هدف: بازار باتری

شرکت نوپای نانویی ۱۰ میلیون یورو سرمایه جذب کرد/هدف: بازار باتری

شرکت نوپای بی‌دیمنشیال (Bedimensional) که از موسسه فناوری پرچمدار گرافن اسپین‌آف شده است، موفق به جذب ۱۰ میلیون یورو سرمایه شده، که از سوی چندین سرمایه‌گذار نظیر CDP Venture Capital و Novacapital holding تامین مالی شده است.

265