صادرات کیسه‌های زباله نانویی تخریب‌پذیر ایرانی به ارمنستان

صادرات کیسه‌های زباله نانویی تخریب‌پذیر ایرانی به ارمنستان

با انعقاد قراردادی که میان شرکت نوین پلیمر سبز نانوارس و شهرداری شهر کاپان در امنستان منعقد شده، قرار است از کیسه زباله‌های پلی‌اتیلنی زیست تخریب‌پذیر و آنتی‌باکتریال این شرکت ایرانی در شهر کاپان استفاده شود.

564