میتسوبیشی از آلیاژ‌های نانویی آلومینیم در صنعت خودروسازی استفاده می‌کند

میتسوبیشی از آلیاژ‌های نانویی آلومینیم در صنعت خودروسازی استفاده می‌کند

شرکت نانوآل که در توسعه آلیاژ‌های آلومینیم با کمک مواد پیشرفته و فناوری‌نانو تخصص دارد، با انعقاد قراردادی به دنبال توسعه آلیاژ‌های جدید آلومینیم برای استفاده در صنعت خودروسازی است. شرکت میتسوبیشی ژاپن یکی از طرف‌های این قرارداد است.

609