ارزیابی فنی کاتد تقویت‌شده با نانو برای ساخت باتری ویژه خودرو

ارزیابی فنی کاتد تقویت‌شده با نانو برای ساخت باتری ویژه خودرو

نانو وان (Nano One) همکاری جدیدی با یکی از شرکت‌های پیشرو برای ارزیابی کاتد NMC/LNMO را آغاز کرده است. این همکاری گسترده مزایای اقتصادی و زیست محیطی فناوری‌های نانو وان برای تولید مواد کاتدی غنی از نیکل را ارزیابی می‌کند.

462