اسپری بینی برای کمک به درمان پارکینسون ساخته می‌شود؟

اسپری بینی برای کمک به درمان پارکینسون ساخته می‌شود؟

شرکت هرانتیس فارما (Herantis Pharma) نشان داد که می‌توان از نانوذرات فاکتور عصبی دوپامین مغزی نوترکیب (که در محیط آزمایشگاهی ساخته شده) به‌عنوان اسپری بینی برای درمان پارکینسون استفاده کرد.

801