نقاط کوانتومی به صنعت انرژی‌تجدیدپذیر و امنیت در برابر جعل وارد می‌شود

نقاط کوانتومی به صنعت انرژی‌تجدیدپذیر و امنیت در برابر جعل وارد می‌شود

شرکت یوبی‌کیودی (UbiQD) یکی از تولیدکنندگان نقاط کوانتومی است که در حال استفاده از این ساختارهای سه‌بعدی و نانومقیاس در ادوات برداشت نور خورشید برای ساخت پنجره‌های خورشیدی، توسعه پوشش‌های پلاستیکی برای تسریع رشد گیاهان گلخانه‌ای و همچنین نوع جدیدی از جوهر امنیتی برای محافظت از اسناد رسمی در برابر جعل است.

631