حمایت شتاب‌دهنده دانمارکی از شرکت تولیدکننده نانوپوشش سطح شیشه

حمایت شتاب‌دهنده دانمارکی از شرکت تولیدکننده نانوپوشش سطح شیشه

یکی از شرکت‌های توسعه دهنده فناوری نانوپوشش ضدانعکاس، ضدمه و خودتمیزشونده، با حمایت شتاب‌دهنده UrbanTech دانمارک به‌دنبال توسعه کسب و کار خود است. این شتاب‌دهنده به‌دنبال حمایت از شرکت‌هایی است که می‌توانند به توسعه شهرهای پایدار کمک کنند. شهر پایدار یا Sustainable city به شهری گفته می‌شود که در آن مصرف انرژی، آب و منابع تجدیدناپذیر در حداقل ممکن است. مردم ساکن در اینگونه شهرها کمترین میزان مصرف انرژی، آب و اتلاف مواد غذایی و گرما را دارند.

379