گرافن عملکرد الیاف کربنی را ارتقاء داد

گرافن عملکرد الیاف کربنی را ارتقاء داد

شرکت میتو متریال سلوشنز (MITO Material Solutions) با شرکت وارتگا (Vartega) وارد همکاری مشترک شد. وارتگا که تولیدکننده انواع کامپوزیت‌های الیاف کربنی بازیافت شده است، قرار است از گرافن میتو متریال استفاده کند.

228