افزایش حساسیت کیت‌های تشخیص مواد دارویی با کمک نانوذرات

افزایش حساسیت کیت‌های تشخیص مواد دارویی با کمک نانوذرات

با همکاری شرکت واساتچ فتونیکس و نیکالیت، قرار است بسترهای جدید نانویی برای آزمون رامان توسعه یابد و با این کار کیت‌های تشخیص موادی نظیر کافئین، ایبوپروفن، و فنتانیل با حساسیت بالا تولید شود.

645