استفاده از نانوذرات آلی در تولید تجاری ماسک ضدکرونا

استفاده از نانوذرات آلی در تولید تجاری ماسک ضدکرونا

یکی از شرکت‌های تولیدکننده ماسک، از نانوذرات آلی برای از بین بردن عوامل بیمار‌ی‌زا در ماسک‌ها استفاده کرده است. این ماسک‌ها علاوه‌بر فیلتراسیون ویروس و باکتری، آن‌ها را از بین می‌برند.

966