چاپ مجموعه‌ای برای مقایسه تعاریف نانو در اتحادیه اروپا

چاپ مجموعه‌ای برای مقایسه تعاریف نانو در اتحادیه اروپا

شرکت VdMi مجموعه مقایسه‌ای تعاریف نانو در اتحادیه اروپا و پیامدهای آن را منتشر می‌کند. به اعتقاد این شرکت در حال حاضر تعاریف یکسانی از اتحادیه اروپا از نانومواد وجود ندارد که این موضوع پیامدهایی در بخش تولید محصول دارد.

686