همکاری صنعتی برای وارد کردن گرافن به مصارف تجاری و دفاعی

همکاری صنعتی برای وارد کردن گرافن به مصارف تجاری و دفاعی

شرکت گرافیت وان (Graphite One) که در حوزه معدن فعالیت دارد، اعلام کرد که با شرکت وربک متریالز (Vorbeck Materials) به توافق رسیده است. وربک متریالز یکی از شرکت‌های فعال در بخش تولید و استفاده از گرافن و مواد پیشرفته گرافنی است. قرار است این همکاری مشترک به توسعه دامنه کاربرد گرافن در بخش تجاری و دفاعی ختم شود.

199