همکاری مشترک برای استفاده از نانوکامپوزیت در توسعه باتری

همکاری مشترک برای استفاده از نانوکامپوزیت در توسعه باتری

دو شرکت استرالیایی قرار است از نانوکامپوزیت برای ارتقای باتری‌ها استفاده کنند که این کار به کاهش وزن باتری‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها ختم می‌شود. با این کار، دامنه استفاده از باتری‌ها در خودروهای الکتریکی و هواپیماهای بدون سرنشین افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

721