کلاه‌ایمنی با کمک نانولوله‌کربنی مقاوم‌تر می‌شود

کلاه‌ایمنی با کمک نانولوله‌کربنی مقاوم‌تر می‌شود

شرکت وندی (Wendy) در حال آزمایش فوم جدید مبتنی بر نانولوله کربنی است تا از آن برای تولید کلاه‌ایمنی بسیار مقاوم استفاده کند. این فناوری توسط محققان و با ترکیب نانولوله‌ها و ایجاد ریسمان‌های میکرومتری به‌دست آمده است.

167