زمان کشف نانومواد جدید از ۱۵ سال به چند روز کاهش می‌یابد؟

زمان کشف نانومواد جدید از ۱۵ سال به چند روز کاهش می‌یابد؟

شرکت هلندی وی‌اس‌پارتیکل (VSParticle) که در زمینه تولید نانوذرات و ترکیب آن‌ها تخصص دارد، از جذب ۱۴٫۵ میلیون یورو بودجه خبر داد. این بودجه قرار است صرف توسعه فناوری شود که زمان کشف و تولید نانومواد جدید را از ۱۵ سال به چند روز و شاید چند ساعت کاهش می‌دهد.

229