با کمک نوعی نانوکامپوزیت، کیفیت تایرهای دوچرخه بهبود بیشتری خواهند یافت

با کمک نوعی نانوکامپوزیت، کیفیت تایرهای دوچرخه بهبود بیشتری خواهند یافت

شرکت ویتوریا (Vittoria) و هایدال برای نوآوری در حوزه گرافن با یکدیگر همکاری می‌کنند. ویتوریا، تولیدکننده تایرهای دوچرخه تقویت‌شده با گرافن، همکاری خود را با شرکت مواد پیشرفته هایدال برای نوآوری و عرضه گرافن آغاز کرده است.

262