توسعه یک واحد پردازش کوانتومی توسط یک شرکت نوپا

توسعه یک واحد پردازش کوانتومی توسط یک شرکت نوپا

سیستم‌های کوانتومی مصنوعی به حل برنامه‌های پیچیده دنیای واقعی کمک می‌کنند. شرکت فرانسوی پاسکال در حال توسعه یک واحد پردازش کوانتومی است که از آن می‌توان برای حل مسائل چالش‌برانگیز نظیر هوشمندسازی شهری استفاده کرد.

339