ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحریک نانوپالس برای مقابله با سرطان پوست

ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحریک نانوپالس برای مقابله با سرطان پوست

یکی از شرکت‌های توسعه دهنده فناوری تحریک نانوپالس برای درمان سرطان، نتایج یافته‌های خود برای استفاده از این فناوری برای درمان سرطان پوست را در گردهمایی IMCAS ارائه کرد.

1333
معرفی فناوری تحریک با پالس‌نانویی به جراحان پوست

معرفی فناوری تحریک با پالس‌نانویی به جراحان پوست

فناوری تحریک با پالس‌نانویی شرکت پالس ‌بیوساینسز در یکی از کنفرانس‌های مربوط به جراحی پوست معرفی می‌شود. هدف از این کار، آشنایی جراحان و پزشکان با پتانسیل‌های این فناوری برای حل مشکلات پوست است.

1541