صنایع نانوتک آینده: از سال گذشته در دو شرکت نانویی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم

صنایع نانوتک آینده: از سال گذشته در دو شرکت نانویی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم

مدیر توسعه کسب‌وکار صنایع نانوتک آینده گفت که از سال گذشته روی دو شرکت نانویی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که این دو شرکت در حال حاضر محصولات خود را در نمایشگاه نانو عرضه می‌کنند.

494