اطمینان از اصالت الماس با فناوری‌ نانو

اطمینان از اصالت الماس با فناوری‌ نانو

شرکت آلروسا با استفاده از فناوری‌ نانومارک لیزری اقدام به ارائه روشی کرده که می‌توان با آن الماس‌ها را نشان‌گذاری و ردیابی کرد. با این کار دسترسی به برخی اطلاعات الماس نظیر منشاء و چگونگی تراش آن ساده‌تر می‌شود.

624