کانادا به دنبال توسعه داروهای ضدسرطان با کمک فناوری‌نانو است

کانادا به دنبال توسعه داروهای ضدسرطان با کمک فناوری‌نانو است

شرکت پروویدنس تراپیوتیکس (Providence Therapeutic Holdings) برای توسعه روش‌های درمانی مبتنی بر mRNA وارد همکاری مشترک با مرکز تحقیقات سرطان انتاریو (OICR) شده است. شرکت پروویدنس تراپیوتیکس صاحب پلتفرم نانوذرات لیپیدی و mRNA بوده که می‌توان از آن‌ها در توسعه واکسن و دارو استفاده کرد. موسسه تحقیقات سرطان انتاریو، بزرگترین موسسه تحقیقات سرطان با بودجه عمومی است که توافق‌نامه همکاری را با شرکت پروویدنس تراپیوتیکس امضاء کرده است.

78