بریتانیا به نیت چینی‌ها درباره خرید یک شرکت نانویی مشکوک‌است!

بریتانیا به نیت چینی‌ها درباره خرید یک شرکت نانویی مشکوک‌است!

دولت بریتانیا به دنبال تحقیق در مورد دستیابی چینی‌ها به یک شرکت تولیدکننده گرافن در ولز است. کواس کوارتن، وزیر تجارت بریتانیا به ناظر رقابتی انگلیس دستور داده تا بررسی امنیت ملی در مورد خرید شرکت پرپتوس (Perpetus) توسط شرکت تائوروس اینترنشنال (Taurus International) را انجام دهد.

599